LEKEMATIKKLANDET

·KURS ·INFORMASJONSMØTER ·FOREDRAG

 

Velkommen til et nytt barnehageår i Lekematikklandet
Nå er vårt prosjekt for 3 - 4-åringer i Solvangsonen barnehager i gang igjen. Den 31.august samlet alle pedagoger som blir engasjerte i prosjektets fase 2 seg på Kunnskapssenteret i Asker. Vi snakket om de første resultatene. Om hva barna og foreldrene synes om prosjektet. Om hvordan pedagogene finner tid for å få det til på best mulig måte. Og selvfølgelig diskuterte vi veien videre. Dette blir spennende og gøy, håper vi.

Pedagogisk møte før starten av fase 2 i FoU-prosjektet Lekematikklandet

ARTIKKEL OM VÅRT PROSJEKT I ASKER-posten
22. august 2018 publiserte ASKER-posten på side 10 en artikkel "3-åringer lærer matte gjennom lek". Les artikkelen her

ASKER-posten 22-08-2018 om Lekematikklandet

Prosjektet for 3-åringer: avslutting av fase 1
Nå er vi i avslutting av fase 1 i prosjektet for 3-åringer. Denne fasen dreide seg om mengder, sammenligning, sortering og klassifisering. Etter pedagogenes tilbakemeldinger består den største gevinsten i denne fasen i at Lekematikklandet har hjulpet til å utvikle barnas matematiske språk og forståelse. 3-åringer i Solvangsonen barnehager har tilegnet seg et variert ordforråd om ulike måter å måle ting på: «Her er en bred sti og en smal sti», «Her er det mange pinner», «Denne pinnen er mye lengre enn den der».
Lekematikklandet har definitivt utviklet barnas logiske tenkning, de er mer sikre på når de argumenterer. Dessuten har barna blitt bedre på turtaging og samarbeid, de respekterer svar som er annerledes enn deres eget.
Foreldrene er også fornøyde med prosjektet og sier at barna har fått med seg mye under den korte tiden i Lekematikklandet.
Vi takker alle ansatte og foreldre for et spennende samarbeid så langt. GOD SOMMER! Vi sees i Lekematikklandet i august.

Prosjektet for 3-åringer: første erfaringer
Nå har vi jobbet med prosjektet for 3-åringer i Solvangsonen barnehagene i to måneder, og 3. Mai var det dags for et erfaringsmøte. Alle pedagogene som jobber med prosjektet samlet seg på Kunnskapssenteret i Asker. Det ble erfaringsutveksling og utbytte, samtale om mange morsomme episoder og aha-oppleverser både for små og store. Det er gøy å se at barna utvikler seg: de snakker mer, de forklarer mer, de bruker matematiske begreper i hverdagen. Og ikke minst, de gleder seg til møtene i Lekematikklandet. Felles oppfatning er at Lekematikklandet er morsomt og ikke vanskelig for personalet å gjennomføre. Da er vi på rett vei og vi gleder oss til å gå videre!

Erfaringsmøte: det er gøy å se at barna utvikler seg i Lekematikklandet

Start av forsknings- og utviklingsprosjekt for 3-åringer
Det er inngått avtale med Asker kommune om et forsknings- og utviklingsprosjekt «Lekematikklandet – barnets første skritt i matematikkens og logikkens verden». Målet med prosjektet er å finne frem til pedagogiske tilnærminger gjennom lek for å utvikle matematisk forståelse og logisk tenkning for 3-åringer i barnehager. Prosjektet imøtekommer kravene i den nye rammeplanen for barnehager og legger til rette for å fylle en aktiv voksenrolle i læreprosesser. Prosjektet tar hensyn til utvikling av hele barnet, men med fokus på matematisk forståelse og logisk tenkning. Det er Solvangsonen barnehager Føyka, Drengsrudtunet og Solgården som deltar i prosjektet. I november 2017 ble alle ansatte i barnehagene kjent med prosjektet, og i februar 2018 presenterte vi prosjektet til foreldre. Vi ønsker alle 3-åringer og personalet et spennende, morsomt og lærerikt møte med Lekematikklandet og sier «Velkommen skal dere være!».

VÅR ARTIKKEL I DAGSAVISEN
22. september 2017 publiserte Dagsavisen vår kronikk "Frafallet starter i barnehagen" om hvor viktig det er med matematisk lek og logiske nøtter allerede i barnehagen for å hindre frafall i skolen når barna blir større. Les artikkelen her

LEKEMATIKKLANDET ER PÅ FACEBOOK
Lik siden vår og vær oppdatert om hva vi holder på med.