LEKEMATIKKLANDET

·KURS ·INFORMASJONSMØTER ·FOREDRAG

 

Prosjektet for 3-åringer: første erfaringer
Nå har vi jobbet med prosjektet for 3-åringer i Solvangsonen barnehagene i to måneder, og 3. Mai var det dags for et erfaringsmøte. Alle pedagogene som jobber med prosjektet samlet seg på Kunnskapssenteret i Asker. Det ble erfaringsutveksling og utbytte, samtale om mange morsomme episoder og aha-oppleverser både for små og store. Det er gøy å se at barna utvikler seg: de snakker mer, de forklarer mer, de bruker matematiske begreper i hverdagen. Og ikke minst, de gleder seg til møtene i Lekematikklandet. Felles oppfatning er at Lekematikklandet er morsomt og ikke vanskelig for personalet å gjennomføre. Da er vi på rett vei og vi gleder oss til å gå videre!

Erfaringsmøte: det er gøy å se at barna utvikler seg i Lekematikklandet

Start av forsknings- og utviklingsprosjekt for 3-åringer
Det er inngått avtale med Asker kommune om et forsknings- og utviklingsprosjekt «Lekematikklandet – barnets første skritt i matematikkens og logikkens verden». Målet med prosjektet er å finne frem til pedagogiske tilnærminger gjennom lek for å utvikle matematisk forståelse og logisk tenkning for 3-åringer i barnehager. Prosjektet imøtekommer kravene i den nye rammeplanen for barnehager og legger til rette for å fylle en aktiv voksenrolle i læreprosesser. Prosjektet tar hensyn til utvikling av hele barnet, men med fokus på matematisk forståelse og logisk tenkning. Det er Solvangsonen barnehager Føyka, Drengsrudtunet og Solgården som deltar i prosjektet. I november 2017 ble alle ansatte i barnehagene kjent med prosjektet, og i februar 2018 presenterte vi prosjektet til foreldre. Vi ønsker alle 3-åringer og personalet et spennende, morsomt og lærerikt møte med Lekematikklandet og sier «Velkommen skal dere være!».

VÅR ARTIKKEL I DAGSAVISEN
22. september 2017 publiserte Dagsavisen vår kronikk "Frafallet starter i barnehagen" om hvor viktig det er med matematisk lek og logiske nøtter allerede i barnehagen for å hindre frafall i skolen når barna blir større. Les artikkelen her

LEKEMATIKKLANDET ER PÅ FACEBOOK
Lik siden vår og vær oppdatert om hva vi holder på med.