LEKEMATIKKLANDET

«Hun har overrasket meg flere ganger i det siste ved at hun helt på eget initiativ regner ut forskjellige regnestykker som jeg i utgangspunktet ikke ville tro hun skulle greie. Når jeg spør henne hvordan hun greide det, svarer hun bare: jeg kan det bare, jeg. At hun synes tall er spennende er helt sikkert»
Mamma til M i Lekematikklandet

«Genialt prosjekt! Må følge det til punkt og prikke, og hun tar det så fort så det blir litt kjedelig av og til. Flere oppgaver på lur med høyere vanskelighetsgrad for dem som tenker fort. Har fått mer logisk tanke. Håper det videreføres i skolen. Fornøyd som forelder!»
Mamma til A i Lekematikklandet

«Han var ikke opptatt av matte i det hele tatt. Nå er han veldig interessert i tall og har god tallforståelse. Han leker tallek med oss voksne. Vi får i oppgave å si hva som er størst av 4 eller 8, hvor mye 4+4 er o.s.v. Så vil han vite hvor mye 500 + 500 er, og slik holder vi på. Det er forskjell på ham og storesøster som ikke hadde Lekematikk. Han hjelper henne med matteleksene. Logikktrening har vært veldig positivt.»
Mamma til O i Lekematikklandet

Moss Avis 13.01.2017 omslagsside

fort. Moss Avis 13.01.2017