LEKEMATIKKLANDET

·KURS ·INFORMASJONSMØTER ·FOREDRAG

 

NÅ ER LEKEMATIKKLANDET PÅ INSTAGRAM Vi vil dele en god nyhet med dere. Nå er Lekematikklandet på Instagram
Barn får være med to kattepuser og knekke logiske nøtter og ha andre «lekematiske» utfordringer sammen med dem. Disse korte oppgavene kan brukes av foreldre hjemme, men de kan også være til hjelp for barnehageansatte i deres travle hverdag.
Ha det gøy sammen med de morsomme og nysgjerrige kattepuser.

10-05-2022 møte i nettverket Lekematikklandet

EN SPENNENDE SAMLING I NETTVERKET "LEKEMATIKKLANDET"

Nå var tiden inne for et nytt møte i LL. Nettverksdeltakerne fikk masse nye praktiske tips til aktiviteter som fenger barna og utvikler deres interesse for matematikk og logikk. Spennende labyrinter, nye leker med logiske brikker og mengderinger, logiske nøtter mm.
Det var mye tenking og aha-opplevelser og smil og latter. Dessuten skal våre deltakere få ros for sin kreativitet i å lage konstruksjoner av fargerike «sugerør» i «Rørkonstruktør 3+».
Møtet var lærerikt og gøy.

10-05-2022 møte i nettverket Lekematikklandet

VI MØTES IGJEN I LEKEMATIKKLANDET

En ny samling i nettverket «Lekematikklandet» ble holdt i Asker den 29.03.2022. Det var så gledelig å møtes igjen etter den lange pausen.
Det ble mange nye leker og spill som våre deltakere ble kjent med og fikk øve seg på: «Hakkespetter», «Robotleken», «Hva skjer i eggeesken», «Morsomme piggsvin», «Kuber av Nikitin» og selvfølgelig «Logiske brikker».
«Konkrete, lett gjennomførte, spennende og lærerike leker og spill»,- sier deltakerne. Takk for innsatsen og på gjensyn.

29-03-2022 start i nettverket Lekematikklandet

EN GLEDELIG NYHET FRA LEKEMATIKKLANDET
Den 12. oktober 2021 etter mange lange måneder i pandemi kunne vi endelig holde et møte i nettverket «Lekematikklandet» i Asker kommune. Det var godt å møte gamle og nye deltakere, snakke med dem, dele erfaringer og leke. Nye ideer, nye leker og spill og masse smil og latter. Våre entusiastiske deltakere ser frem til å vandre inn i Lekematikklandet sammen med barna. Takk for flott innsats!

12-10-2021 start i nettverket Lekematikklandet

ARTIKKEL OM LEKEMATIKKLANDET I UTDANNINGSNYTT.NO
12. august 2020 publiserte Første Steg en fagartikkel "Barna fikk større ordforråd og ble bedre problemløsere da barnehagen jobbet systematisk med matte". Les artikkelen her

Første Steg 12-08-2020 om Lekematikklandet

Lekpreget matematikk for barneskoler
I årene 2019-2020 hadde Galina Novikova ansvar for et nettverk «Begynneropplæringsnettverket. Lekpreget matematikk» i Asker kommune. Det var spennende å møte mange barneskolelærere og leke matte sammen med dem. Siste samlingen i mai 2020 ble gjennomført som webinar. Kommunen har mottatt mange positive tilbakemeldinger etter samlingene i dette nettverket. Lærerne skriver:
- «Lærerikt kurs og tiden gikk fort i praktiske øvelser, veldig bra.» - «Veldig konkrete og fine tips til undervisningsopplegg. Gjennomførbart.» - «Konkrete leker som er enkelt å gjennomføre og kan brukes flere ganger.» - «Kjempefint å få nye ideer på leker. Dette passet også for flere trinn. Fint å få leker som en kan ha både inne og ute.»

Ideer fra «Lekematikklandet» sprer seg videre i Asker kommune
Lekematikklandet-nettverk er nå en del av kompetanseplan for Askerbarnehagene for barnehageåret 2019/20. På våre samlinger er det fokus på lekbasert læring, logisk tenkning, resonnering, problemløsning og begrepsinnlæring. Vi har allerede hatt to samlinger. Deltakerne har gjennomgått og planlagt aktiviteter som skal gjøres i egen barnehage og delt erfaringer på tvers av barnehager. På bildene ser dere våre pedagoger som leker med den beste pedagogiske leken for barn i alderen 3 - 5 år. Og dette er plastelina!

Lekematikklandet-nettverk Hva kan barna lage i plastilina?

Prosjektet «Lekematikklandet for 3-4 åringer» er avsluttet
Prosjektet vårt har startet i februar 2018, og nå er Lekematikklandet en del av hverdagen i Solvangsonen barnehager i Asker kommune. For barna er dette like vanlig som å gå tur eller ha en hvilken som helst samling i løpet av barnehagedagen. De spør etter og gleder seg til denne samlingsstunden med logiske og matematiske oppgaver. De leker med tall, former og knekker logiske nøtter, og resultatene er overbevisende. De ansatte som deltar i prosjektet og foreldrene ser at barna utvikler en god logisk og matematisk sans, mye takket være dette opplegget. Sluttrapporten er levert til Asker kommune 20.06.2019. Prosjektet har hatt evne til å oppnå prosjektets mål. Alle ansatte er enige om at Lekematikklandet har stor overføringsverdi og kan tas i bruk over hele landet. Håper at dette vil bli oppnådd.
Vi takker alle som har bidratt til å gjøre reisen til Lekematikklandet spennende, morsom og lærerik for 2014-barna.

Spennende reisen til Lekematikklandet

Pedagogene samles til et nytt erfaringsmøte
Nå har vi jobbet med prosjektet for 3- og 4- åringer i Solvangsonen barnehagene i over et år, og i slutten av februar var det dags for et nytt erfaringsmøte. Det er gøy å følge barna i deres utvikling og se hvordan de gleder seg til møtene i Lekematikklandet. «Barna er engasjerte. Barna ønsker flere oppgaver», «Barna synes dette er kjempemorsomt, også voksne», «Glade positive barn som setter pris på Lekematikk. De husker godt både begreper og aktiviteter. De er ivrige og kommer med mange forslag». Pedagogene sier at barna har blitt merkbart flinkere til å beskrive og forklare både ting og resonnementer og forstår at det ofte finnes mer enn én løsning på en oppgave.
Selvfølgelig snakket vi også om fremtiden. Og alle pedagoger var enig om at Lekematikklandet var et konsept som skulle rulles ut videre.

Pedagogisk møte før starten av fase 2 i FoU-prosjektet Lekematikklandet Pedagogisk møte før starten av fase 2 i FoU-prosjektet Lekematikklandet

Velkommen til et nytt barnehageår i Lekematikklandet
Nå er vårt prosjekt for 3 - 4-åringer i Solvangsonen barnehager i gang igjen. Den 31.august samlet alle pedagoger som blir engasjerte i prosjektets fase 2 seg på Kunnskapssenteret i Asker. Vi snakket om de første resultatene. Om hva barna og foreldrene synes om prosjektet. Om hvordan pedagogene finner tid for å få det til på best mulig måte. Og selvfølgelig diskuterte vi veien videre. Dette blir spennende og gøy, håper vi.

Pedagogisk møte før starten av fase 2 i FoU-prosjektet Lekematikklandet

ARTIKKEL OM VÅRT PROSJEKT I ASKER-posten
22. august 2018 publiserte ASKER-posten på side 10 en artikkel "3-åringer lærer matte gjennom lek". Les artikkelen her

ASKER-posten 22-08-2018 om Lekematikklandet

Prosjektet for 3-åringer: avslutting av fase 1
Nå er vi i avslutting av fase 1 i prosjektet for 3-åringer. Denne fasen dreide seg om mengder, sammenligning, sortering og klassifisering. Etter pedagogenes tilbakemeldinger består den største gevinsten i denne fasen i at Lekematikklandet har hjulpet til å utvikle barnas matematiske språk og forståelse. 3-åringer i Solvangsonen barnehager har tilegnet seg et variert ordforråd om ulike måter å måle ting på: «Her er en bred sti og en smal sti», «Her er det mange pinner», «Denne pinnen er mye lengre enn den der».
Lekematikklandet har definitivt utviklet barnas logiske tenkning, de er mer sikre på når de argumenterer. Dessuten har barna blitt bedre på turtaging og samarbeid, de respekterer svar som er annerledes enn deres eget.
Foreldrene er også fornøyde med prosjektet og sier at barna har fått med seg mye under den korte tiden i Lekematikklandet.
Vi takker alle ansatte og foreldre for et spennende samarbeid så langt. GOD SOMMER! Vi sees i Lekematikklandet i august.

Prosjektet for 3-åringer: første erfaringer
Nå har vi jobbet med prosjektet for 3-åringer i Solvangsonen barnehagene i to måneder, og 3. Mai var det dags for et erfaringsmøte. Alle pedagogene som jobber med prosjektet samlet seg på Kunnskapssenteret i Asker. Det ble erfaringsutveksling og utbytte, samtale om mange morsomme episoder og aha-oppleverser både for små og store. Det er gøy å se at barna utvikler seg: de snakker mer, de forklarer mer, de bruker matematiske begreper i hverdagen. Og ikke minst, de gleder seg til møtene i Lekematikklandet. Felles oppfatning er at Lekematikklandet er morsomt og ikke vanskelig for personalet å gjennomføre. Da er vi på rett vei og vi gleder oss til å gå videre!

Erfaringsmøte: det er gøy å se at barna utvikler seg i Lekematikklandet

Start av forsknings- og utviklingsprosjekt for 3-åringer
Det er inngått avtale med Asker kommune om et forsknings- og utviklingsprosjekt «Lekematikklandet – barnets første skritt i matematikkens og logikkens verden». Målet med prosjektet er å finne frem til pedagogiske tilnærminger gjennom lek for å utvikle matematisk forståelse og logisk tenkning for 3-åringer i barnehager. Prosjektet imøtekommer kravene i den nye rammeplanen for barnehager og legger til rette for å fylle en aktiv voksenrolle i læreprosesser. Prosjektet tar hensyn til utvikling av hele barnet, men med fokus på matematisk forståelse og logisk tenkning. Det er Solvangsonen barnehager Føyka, Drengsrudtunet og Solgården som deltar i prosjektet. I november 2017 ble alle ansatte i barnehagene kjent med prosjektet, og i februar 2018 presenterte vi prosjektet til foreldre. Vi ønsker alle 3-åringer og personalet et spennende, morsomt og lærerikt møte med Lekematikklandet og sier «Velkommen skal dere være!».