LEKEMATIKKLANDET

FØRSTE SKRITT I LOGIKKENS OG MATEMATIKKENS VERDEN

 

Samarbeid i lek

Norske myndigheter er opptatt av å utvikle matematisk forståelse i barnehagen. Dette er en del av en økt satsing på matematisk kompetanse på alle trinn, og med start i barnehagen. Mye av barns matematiske forståelse legges før de er 6 år gamle, og kommer ikke av seg selv.

Førskolebarn lærer best gjennom lek når de har det gøy, og når de tar på ting. Derfor inneholder Lekematikklandet et rikt spekter av spennende og morsomme leker, spill og logiske oppgaver for ute -og innebruk. Lekematikklandet utvikler hele barnet, ikke bare matematiske og logiske ferdigheter: språk, sosial kompetanse, kreativitet, utholdenhet, konsentrasjon, argumentasjon og samarbeid.

Lekematikklandet følger nasjonal rammeplan for barnehager.

HVA TILBYR VI  BARNEHAGER  

  • et utviklingsprogram for barnehagepersonale med overføring av metoder
  • uke- og månedsplaner med beskrivelse av aktiviteter
  • pakker med anbefalte leker og spill
  • evaluering
  • presentasjon/workshops på foreldremøter
  • bistand til kommuner som ønsker å innføre lekematikk i sine barnehager
  • tilrettelegging over hele landet


HVA TILBYR VI  FORELDRE       

Vi tilbyr foredrag og workshops for foreldre (foreldregrupper) som ønsker å utvikle sitt barns matematiske forståelse og logiske tenkning ved egen innsats og som støtte til/forlengelse av det barnehagen gjør. 

Ta kontakt hvis du vil vite mer om "Lekematikk hjemme".

Det er lov å tenke

Grunnlaget for matematikk er ikke bare evnen til å kunne regne, men evnen til å kunne tenke logisk. Vi viser at matematikk er et eget språk med sine egne lover, mysterier og spennende oppgaver. Det er et språk som hvert barn kan beherske.

"Det er gøy, og litt lett og litt vanskelig"

(sitat barn i Lekematikklandet)


"Jeg elsker logiske oppgaver"

(sitat barn i Lekematikklandet)