LEKEMATIKKLANDET

«Hun har overrasket meg flere ganger i det siste ved at hun helt på eget initiativ regner ut forskjellige regnestykker som jeg i utgangspunktet ikke ville tro hun skulle greie. Når jeg spør henne hvordan hun greide det, svarer hun bare: jeg kan det bare, jeg. At hun synes tall er spennende er helt sikkert»
Mamma til M i Lekematikklandet

«Genialt prosjekt! Må følge det til punkt og prikke, og hun tar det så fort så det blir litt kjedelig av og til. Flere oppgaver på lur med høyere vanskelighetsgrad for dem som tenker fort. Har fått mer logisk tanke. Håper det videreføres i skolen. Fornøyd som forelder!»
Mamma til A i Lekematikklandet

«Han var ikke opptatt av matte i det hele tatt. Nå er han veldig interessert i tall og har god tallforståelse. Han leker tallek med oss voksne. Vi får i oppgave å si hva som er størst av 4 eller 8, hvor mye 4+4 er o.s.v. Så vil han vite hvor mye 500 + 500 er, og slik holder vi på. Det er forskjell på ham og storesøster som ikke hadde Lekematikk. Han hjelper henne med matteleksene. Logikktrening har vært veldig positivt.»
Mamma til O i Lekematikklandet

ARTIKKEL OM LEKEMATIKKLANDET I UTDANNINGSNYTT.NO
12. august 2020 publiserte Første Steg en fagartikkel "Barna fikk større ordforråd og ble bedre problemløsere da barnehagen jobbet systematisk med matte". Les artikkelen her

Forste Steg 12-08-2020 om Lekematikklandet

ARTIKKEL OM VÅRT PROSJEKT I ASKER-POSTEN
22. august 2018 publiserte ASKER-POSTEN på side 10 en artikkel "3-åringer lærer matte gjennom lek". Les artikkelen her

ASKER-POSTEN 22-08-2018 om Lekematikklandet

ARTIKKEL I DAGSAVISEN
22. september 2017 publiserte Dagsavisen kronikk "Frafallet starter i barnehagen" om hvor viktig det er med
matematisk lek og logiske nøtter allerede i barnehagen for å hindre frafall i skolen når barna blir større.
Les artikkelen her

Dagsavisen 22.09.2017

MOSS AVIS OM LEKEMATIKKLANDET
13. januar 2017 publiserte Moss Avis en artikkel "Lek og moro med matte i barnehagen".
Femåringer og pedagoger fra Melløsparken barnehage forteller om sine besøk til Lekematikklandet der de har det gøy,
og «litt lett, og litt vanskelig».

Moss Avis 13.01.2017 omslagsside