LEKEMATIKKLANDET

LEKENDE LÆRING


Våre metoder bygger på Lev Vygotskys tanker.  Vygotsky er kjent og anerkjent i det norske pedagogiske miljøet.
Det sentrale poenget hos Vygotsky er at det ikke er nok å forholde seg til det utviklingsnivået barnet er på akkurat nå. Vi må ta i betraktning barnets utviklingsmuligheter som ligger i den nærmeste utviklingssonen.

Lekematikk dreier seg ikke om matematikkundervisning, kjedelige øvelser eller å berøve noen barndommen. Opplegget er tilpasset barns behov for å lære gjennom lek under veiledning av voksne.

Lekematikklandet har en systematikk for progresjon, samtidig som man gjør ting om igjen fordi det er gøy. Det er fleksibelt for å tilpasses ulike barns behov.

Vi har faglig dialog med forskermiljøet ved Universitetet i Stavanger.

Lekematikklandet er den direkte linken mellom barnehage og skole når det gjelder bruk av utviklende læringsmetoder, og passer i alle barnehager.


MESTRE og BLOMSTRE

Mestring gir glede

Barn må gjøre egne erfaringer og reflektere over dem for å utvikle matematisk forståelse og logisk tenkning. Det er viktig å bygge på barns nysgjerrighet og deres naturlige evne til utforsking.

Målet er ikke først og fremst å forberede barna for skolen. Målet er å åpne barnets sinn for matematikkens og logikkens spennende verden fordi det er gøy i seg selv.

Alle barn har krav på å bearbeide erfaringer og komme til forståelse i eget tempo.


LEKER og SPILL  

Små barn trenger å ta på og kjenne på ting når de teller.
Det er viktig å ha mange forskjellige leker og spill og velge det som passer for hvert enkelt barn  til enhver tid .

Mattespill for hvert enkelt barn

AVLASTE OG HJELPE PEDAGOGENE

Det strukturerte opplegget i Lekematikklandet avlaster personalet for planlegging det er liten tid til i hverdagen. Det sikrer jevn og god kvalitet på barnehagens oppgaver med å introdusere barn for matematisk tenkning. Metodeopplæring styrker hele personalets kompetanse til å gjennomføre programmet etter intensjonen.

"Det mest interessante med matematikk er ikke de riktige svarene, men spørsmålene og veien til svarene"

(sitat matematiker)