LEKEMATIKKLANDET

·LEKER ·LOGISKE OPPGAVER ·SPILL

 


Valget av leker og spill er veldig viktig i Lekematikklandet fordi de er et verktøy som stimulerer barnas hjerne og utvikler deres logiske og matematiske evner. Samtidig skal lekene være morsomme, spennende og ikke minst utfordrende for barna. Derfor valgte vi logiske brikker, cuisenairestaver, labyrinter, tangram, Logico Primo, geobrett, rørkonstruktør, Nikitin kuber og Numicon. Og barna likte dem veldig godt.

Hvorfor er Logico-spillene bra for barnet ditt?

Logico fremmer et godt samspill Brettspill Logico i barnehage

Når vi startet vårt prosjekt «Lekematikklandet- barnets første skritt i matematikkens og logikkens verden» (www.lekematikklandet.no) var vi ute etter forskjellige barnespill som kunne brukes i prosjektet. Alle vet at barn liker å spille og leke, men det var ikke alle spillene som vi var interesserte i. Vårt viktigste mål var at spillene skulle følge nasjonal rammeplan for barnehager spesielt på fagområdet «Antall, rom og form». Ved valg av spillene var følgende momenter også viktige for oss:
  • spillene skulle være spennende slik at barna skulle oppleve glede og engasjement gjennom å spille – alene eller sammen med andre
  • spillene skulle inneholde samme begreper og temaer som barna møtte under sine ukentlige møter i Lekematikklandet i barnehager
  • de skulle bidra til å videreutvikle barnas forståelse for grunnleggende matematiske begreper og deres første ferdigheter på matematikkens område
  • spillene skulle kreve minst mulig veiledning fra pedagogenes side
  • barnet eller grupper av barn som spilte sammen hadde anledning til å sjekke om svarene de hadde gitt var riktige og oppleve glede og mestring hvis de klarte å «knekke nøtten».
En av våre absolutte favoritter blant de spillene som ble valgt er spillseriene LOGICO PRIMO for barn i alderen 3-6 år. Logico-spillene er utviklet i Tyskland og har mottatt flere internasjonale priser. For cirka 10 år siden var en rekke av disse spillene utgitt av Køber forlag og Læringsverkstedet i Norge, så eldre generasjonen kan fortsatt huske dem.
I vårt prosjekt er LOGICO prøvd av alle 3- og 4-åringer, og nå er det også barn i førskolegrupper som begynner å spille Logico for 5-6 åringer. Vi kan trygt si at det er populært! Dette sier pedagogene fra Solvangsonen barnehager i Asker om LOGICO:
- «Alle elsker LOGICO -spillene.»
- «LOGICO er spennende å holde på med, de fleste barna forstod hvordan de skulle knekke nøtten med LOGICO. Etter et par ganger klarte alle barna å knekke logikken.»
Fordelene med Logico er flere. Spillene er spennende, de oppfordrer barna til å gå videre og strekke seg, de forteller mye om verden rundt barna. Ved å skyve knappene på bretten utvikler barna fin motorikk. Barna ser på fargerike bilder og ikke på PC- eller telefonskjermen slik det nå har blitt ganske vanlig. Logico gir foreldre en mulighet til å få barnet til å legge bort mobiltelefonen. Barnas mobilavhengighet har dessverre blitt et kjent fenomen. Og sist men ikke minst. Vi har sagt at barna kan klare å spille LOGICO uten de voksnes veiledning, men noen ganger trenger barna hjelp fordi oppgavene er knyttet til de tingene i verden rundt barna der de ennå ikke er kjent. Og da er det en gyllende sjanse til foreldre til å delta i spillet sammen med sitt «lille geni». Klarer man oppgaven sammen blir gleden og engasjementet enda større.
Læring gjennom lek skjer barn imellom Spillet skal også være med på tur