LEKEMATIKKLANDET

GLIMT FRA LEKEMATIKKLANDET


«Lekematikklandet:
  • Har gitt oss mulighet til å lære matte på en annerledes måte
  • Har gitt oss innføring i konkrete metoder slik at barna opplever inspirasjon og glede
  • Har satt lekene og oppgavene i et system, der hovednerven er å utvikle hvert barn gjennom samarbeid med andre
  • Presenterer spennende logikkoppgaver på en morsom måte, og får barna til å tenke, resonnere sammen og begrunne sine løsninger

I Lekematikklandet «smitter» ivrige barn og voksne hverandre!»
Cecilie W Andreassen, pedagogisk leder i Melløsparken barnehage

Smarte lukker Lek med tallkort IQ-spill

Variert utvalg av leker og spill

Populær bevegelseslek for inne- og utebruk Lek og lær tall

Populær bevegelseslek som brukes inne og ute: Stopp 1,2,3

Morsomt å leke med tall og konkreter og finne hvilken mengde som passer til tallene

Det er ikke alltid bare ett riktig svar Piaget eksperiment

Hvilken figur skal ut, og kan du forklare hvorfor? Her er det jo ikke bare ett riktig svar heller... Spennende oppdagelsesreise

Åtte knapper og åtte korker, er det like mange? Ulike tanker og forslag fra barna under Piaget eksperiment

For barnehagepersonale


Vi kan arbeide med enkeltbarnehager eller flere i grupper. Fordelen med å være flere er utveksling av erfaringer og støtte til hverandre.

En modell er å møtes med avtalte mellomrom, for eksempel 4-6 uker, for overføring av metoder, opplæring i bruk av leker, logiske oppgaver, spill etc. og evaluering. Minst en fra hver barnehage får denne opplæringen, for eksempel ansvarlig pedagog, gjerne flere hvis det er mulig av kapasitetshensyn. Deltakerne får med seg oppgaver som skal brukes i måneden/ukene som kommer.

Det gis også opplæring i hvordan ansvarlig pedagog kan veilede og følge opp de øvrige ansatte i barnehagen slik at opplegget kan nyttiggjøres best mulig. 

I tillegg bidrar vi med deltagende observasjon og tilbakemeldinger som støtte til å få fremgang med implementering av metodene.

Vi tilbyr også støtte til relevant informasjon for foreldrene slik at de som ønsker det kan følge opp.

Vi kan for eksempel inngå avtale om et program for 4 måneder, 6 måneder, 8 måneder eller 12 måneder alt etter hvor lang horisont man ønsker å ha i begynnelsen.